Ваяс II

Боловсролын вэб мэдээллийн систем 2-р хувилбар

Ваяс бол бүх төрлийн боловсролын байгууллагад зориулагдан гарсан вэб суурьтай академик систем юм.

-Сургуулийн ERP ба LMS-ийн нэгдсэн шийдэл

-Бүх томоохон вэб хөтчүүдийг дэмжинэ -Олон хэлний дэмжлэг: Англи, Солонгос, Монгол, Орос, Хятад, Киргиз, Тайланд, Хмер, Перс болон бусад. Та шинэ хэлийг хялбархан нэмж болно

– Хэрэглэхэд хялбар (Ээлтэй интерфэйс)

-Орчин үеийн технологи: HTML5, PHP7 ба MariaDB

-Шинэчлэхэд хялбар: OOP & High Modularization -Аюулгүй байдал -Нээлттэй програм хангамж (Ирээдүйн төлөвлөгөө)

Олон хэл дэмжинэ

Аюулгүй байдал нэгт

Зардалд хэмнэлттэй

Хэрэглэгчдэд ойлгомжтой

Хурдтай ажиллана


Үндсэн гүйцэтгэх ажил үүрэгт : Суралцагч /Багш /Асран хамгаалагч нарын хоорондын харилцаа. Онлайн хичээл явуулах нөхцөл, Анги удирдах цогц функц, Дүнгийн тайлан мэдээлэл.

-Сургуулийн ERP ба LMS-ийн нэгдсэн шийдэл-Бүх томоохон вэб хөтчүүдийг дэмжинэ -Олон хэлний дэмжлэг: Англи, Солонгос, Монгол, Орос, Хятад, Киргиз, Тайланд, Хмер, Перс болон бусад. Та шинэ хэлийг хялбархан нэмж болно- Хэрэглэхэд хялбар (Ээлтэй интерфэйс)-Орчин үеийн технологи: HTML5, PHP7 ба MariaDB-Шинэчлэхэд хялбар: OOP & High Modularization -Аюулгүй байдал -Нээлттэй програм хангамж (Ирээдүйн төлөвлөгөө)

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

АЛСЫН ХАРАА: Ялангуяа хөгжөөгүй / хөгжиж буй орнуудын боловсролын чанарыг сайжруулах явдал юм.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Бидний зорилго бол олон сургууль, коллеж, тэдгээрийн оюутнууд, багш, ажилчид, эцэг эхчүүдэд өндөр үр ашигтай, үр ашигтай сургуулийн ERP системийг бий болгох явдал юм.

“Анги удирдах систем үнэгүй боллоо!”

89 Шинэ хүсэлт

8 сарын 18, 2018

“Сургалтын төлбөрийн дотоод зохицуулалт нэмэгдлээ!”

25 Comments

October 1, 2019

“Хичээл тус бүрт үнэлгээ хийх боломжтой боллоо!”

25 Comments

August 28, 2019

“Номын сангийн системийг шинээр орлоо!”

25 Шинэ хүсэлт

8 сарын 28, 2019

thin

Системээс авсан скриншотууд

ӨМНӨХ ШИНЭЧЛЭЛТ